Choroba alkoholowa, leczenie uzależnień

Co nowego

ALKOHOLIZM U DZIECI I MŁODZIEŻY

Zgodnie z raportami instytucji zajmujących się zapobieganiem problemom alkoholowym zarówno polskich jak i europejskich, z roku na rok wzrasta liczba młodych ludzi sięgających po alkohol. Z ostatnich badań wynika, że 91% gimnazjalistów w Polsce ma za sobą pierwszą próbę picia alkoholu, a wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych odsetek ten wynosi aż 95%. Statystyki te są szczególnie zatrważające mając na uwadze fakt, iż drastycznie zmniejszył się ostatnimi czasy także wiek inicjacji alkoholowej i obecnie wynosi on trzynaście lat. Coraz bardziej zacierają się również różnice w zachowaniach związanych z piciem alkoholu u chłopców i dziewcząt. Co więcej większość nastolatków pierwszy raz sięga po alkohol w trakcie uroczystości rodzinnych, wynosząc z domu pierwsze wzorce zachowań związanych z piciem.

Największy wpływ na kształtowanie i asymilację określonych norm społecznych młodego człowieka ma rodzina, szkoła i grupa rówieśnicza. Wiadomo również, że większość poprawnych wzorców powinna dostarczyć rodzina oraz szkoła tak, by często negatywny przekaz rówieśników nie był jedynym przykładem zachowania nastolatka. Dlatego niezmiernie istotne jest jakie postawy wyniesie on z domu rodzinnego. Czerpania zachowań z grupy rówieśniczej nie da się oczywiście całkowicie uniknąć, jednak atmosfera wsparcia i zrozumienia w domu w połączeniu ze staraniami rodziców by relacje z dziećmi były oparte na zaufaniu i szacunku sprzyjają kształtowaniu postaw prowadzących do świadomych wyborów, a nie ślepego podążania za rówieśnikami. Im głębszy i ważny dla młodego człowieka będzie kontakt z rodziną tym słabszy wpływa na jego zachowanie będzie miała grupa rówieśnicza.

 

Podkreślenie istoty relacji nastolatka z rodzicami wynika z wieloletnich doświadczeń i badań nad zachowaniami sprzyjającymi uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Udowodniono, że dzieci, które w domu rodzinnym nauczyły się konstruktywnie rozwiązywać problemy rzadziej sięgają po alkohol, a na pewno rzadziej się od niego uzależniają. Młody człowiek dorastający w atmosferze wzajemnego szacunku, którego zdanie było brane pod uwagę przez rodziców, nie ma potrzeby sięgania po substancje psychoaktywne w celu łagodzenia emocji czy w przypadku konfrontacji z problemami. Wynika to właśnie z wzorców i postaw wyniesionych z takiego domu. Częściej natomiast sięgają po alkohol dzieci, które nie potrafią sprostać wygórowanym oczekiwaniom rodziców, którzy narzucają swoje zdanie, gdzie podstawowym środkiem wychowawczym jest kara. Dzieci te, przeżywając bolesne stany emocjonalne, nie potrafią radzić sobie z nimi, często w alkoholu znajdują poszukiwany środek łagodzący.

Podsumowując, kształtowaniu odpowiednich postaw wobec spożywania alkoholu u młodego człowieka sprzyja silna więź w rodzinie, oparta na szacunku i zaufaniu, umiejętność korzystania z wartościowych postaw i autorytetów, poczucie własnej wartości oraz budująca i wnosząca nowe wartości grupa rówieśnicza. Oczywiście są to warunki idealne, a na ich część nie mają wpływu rodzice. Mimo to warto by obszar odpowiedzialności rodziców był dobrze wykorzystany, poprzez przekazywanie pozytywnych postaw. Niestety, nawet spełnienie powyższych warunków nie jest w stanie skutecznie zapobiec problemowi uzależnień od alkoholu wśród młodzieży, i coraz częściej występują sytuacje gdzie konieczna jest pomoc specjalisty.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone
Leczenie-alkoholizmu.eu
Alkoholizm to choroba
możesz nauczyć się ją kontrolować
ciesząc się pełnią życia