Choroba alkoholowa, leczenie uzależnień

Co nowego

Współuzależnienie a rodzina - Problem narastający

Rodzina jest najważniejszą, podstawową jednostką społeczną. Daje fundament właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, prawidłowego rozwoju psychicznego oraz podstawy do budowy tożsamości jej członków. Dlatego każdy destrukcyjny element pojawiający się w jej obrębie ma szkodliwy wpływ na cała rodzinę. Bez wątpienia takim destrukcyjnym elementem jest problem alkoholowy. U członków rodziny, w której występuje taki problem dominują negatywne emocje, między innymi strach, niepokój, gniew, ciągłe napięcie, wstyd i upokorzenie.

Permanentny stan ciągłego niepokoju, a także strach o pijącego, a także obawa jaką rodzi świadomość, że alkoholizm powoduje postępujący rozpad więzi między członkami rodziny, powoduje poważne zaburzenia w jej funkcjonowaniu. Przede wszystkim pojawia się kryzys zaufania, spowodowany utratą poczucia bezpieczeństwa. Ma to ogromne znaczenie w relacjach między członkami rodziny, a także w pewien sposób przechodzi na formę kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Jedną z dominujących emocji w takiej rodzinie jest gniew, najpierw skierowany do uzależnionego, następnie tłumiony przechodzi na wzajemne relacje, na kontakty ze światem zewnętrznym a także na samego siebie.

Klinika leczenia alkoholizmu

Taki gniew skierowany do siebie przejawia się w rożnych formach, między innymi poprzez pomniejszanie własnej wartości. Towarzyszące życiu z alkoholikiem smutek i przygnębienie są skutkiem wielu trudnych przeżyć, a także poczucia bezradności, niemocy wobec utraty bliskiej osoby. Często rodzina alkoholika boryka się ze wstydem, upokorzeniem, czuje się napiętnowana, wytykana. Prowadzi to do obsesyjnego kontrolowania siebie, swoich zachowań, szczególnie w kontaktach z innymi ludźmi. Sytuacja w domu na stałe związana z cierpieniem, bezsilnością, niesprawiedliwością ma odzwierciedlenie w silnym poczuciu krzywdy. Cały zespół negatywnych emocji, które dominują w rodzinie, są przyczyną obciążenia emocjonalnego oddziaływającego na całe życie człowieka.

Czytaj więcej o Współuzależnieniu

Sprawdź czy nie jesteś współuzależniony

Wszelkie prawa zastrzeżone
Leczenie-alkoholizmu.eu
Alkoholizm to choroba
możesz nauczyć się ją kontrolować
ciesząc się pełnią życia